Ви є тут

19Січ

Що відбувається з реформуванням оборонно-промислового комплексу України, зокрема ДК «Укроборонпром»

19 Січень, 2018

1.Історія питання
 
1.1.Розроблення Державної програми реформування та розвитку ОПК (ДЦП ОПК)

27 січня 2016 року РНБО доручила Уряду завершити розробку та затвердити до 29 лютого 2016 року "Державну програму реформування та розвитку ОПК на період до 2020 року" [1]. Ця програма покликана, по суті, витягнути з руїн оборонні підприємства та визначити, які нові види озброєння ОПК зможе розробити та підготувати для армії та які фінансові вливання для цього потрібні.

Готуватися програма мала не на порожньому місці. 20 січня 2016 року Кабмін схвалив її концепцію [2]. Одночасно на Мінекономрозвитку і торгівлі покладалося завдання розробити та подати у двомісячний термін програму.

Концепція – документ відкритий . У ньому загальні речі. Серед проблем вітчизняного ОПК згадуються:

ОПК не має змоги задовольнити потреби ЗСУ, що, у свою чергу, загрожує нацбезпеці;
втрачені традиційні внутрішні та міждержавні коопераційні та науково-технічні зв'язки підприємств ОПК;
високий рівень зносу основних виробничих фондів;
недостатні обсяги державного оборонного замовлення;
недостатній рівень фінансування з державного бюджету;
необхідність термінового розв'язання проблеми мінімізації імпортозаміщення.

Це лише маленька частка проблем, які програма покликана була вирішити.

З початку 2016 року відповідним дорученням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. до розроблення Державної програми залучено ДК “Укроборонпром”, який двічі подавав до Кабінету Міністрів України свої пропозиції до проекту цієї програми.

Мінекономрозвитку при опрацюванні зазначених проектів висловлювало зауваження, які стосувалися невиконання вимог Стратегій національної безпеки, Воєнної доктрини та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, а також неузгодженості з Державною цільовою оборонною програмою розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року.

Головним зауваженням до всіх проектів було відсутність будь-яких розрахунків (навіть методик розрахунків) обсягів державних коштів та обґрунтування їх розподілу на виконання завдань і заходів Державної програми. Концепцію розвитку сектору оборони та безпеки України визначено лише загальний обсяг щорічних видатків на розвиток оборонно-промислового комплексу (що становить близько 16,142 млрд. грн на рік виходячи з розрахунків, зазначених в Основних напрямів бюджетної політики на 2018—2020 роки (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62047)). Розподіл таких видатків по завданням та заходам (хоча б і орієнтовно) розробниками було проведено на непрозорій основі, без надання будь-яких фінансово-економічних та техніко-економічних розрахунків, інших обґрунтувань, а це в свою чергу суперечить вимогам Закону України “Про державні цільові програми” та постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”. Інші зауваження:

порушено послідовність у розробці та впровадженні довгострокових та середньострокових програмних документів с сфері забезпечення національної безпеки, а саме: проект Програми приймається без прийняття Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України [3];
неузгодженість з Державною цільовою оборонною програмою розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року.
відірваність змісту заходів реформування та розвитку ОПК від реформ, що проводяться у державному секторі економіки, зокрема щодо впровадження сучасних форм державного й державно-приватного управління та державного регулювання у цьому секторі економіки;
відсутність у проекті програми заходів, спрямованих на підтримку та розвиток недержавного сектору оборонної промисловості (приватні підприємства займають значне місце в обсягах виконаних робіт, наданих послуг та поставок продукції);
відсутність в очікуваних результатах інформації про прогнозований обсяг зростання виробництва та реалізації продукції, експорту, надходження до бюджету в розрізі основних податків та обов'язкових платежів підприємств оборонно-промислового комплексу в результаті виконання запропонованих заходів та отримання запланованого обсягу фінансування по рокам.

Крім цього, в проекті Державної програми запропоновано застарілий механізм державної підтримки, притаманний радянській адміністративно-плановій економіці, а саме - державне оборонне замовлення на підготовку (розширення) виробництва та створення спеціальних технологій для виробництва продукції оборонного призначення. У сучасному світі вартість виробничих та науково-технологічних витрат виробників ураховується у вартості продукції. Виключення із законодавства такого виду робіт  лише буде сприяти ефективному використанню коштів державного бюджету та стимулювати поліпшення стану технологічної підготовки підприємств.

У разі реалізації такої Державної програми без впровадження ефективного механізму контролю державної підтримки розвитку оборонного сектору економіки слід очікувати безконтрольного, нецільового та неефективного використання бюджетних коштів.

 

1.2.Заява ДК «Укроборонпром» про розроблення стратегії реформування оборонної промисловості

Під час проведення щорічної виставки «Зброя та Безпека» в 2016 році ДК «Укроборонпром» оголосив про розроблення стратегії реформування оборонної промисловості [4]. Було заявлено, що така стратегія дозволить інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у світовий високотехнологічний ринок. Реформа спрямована на тісну міжнародну співпрацю в рамках інноваційних тенденцій. Вона передбачає одночасну роботу за юридичним, технологічним і виробничим напрямками. Щоб реформа почала працювати, необхідно змінити законодавство відповідно до світових стандартів. Чим раніше депутати ухвалять усі 34 законопроекти, тим швидше ОПК України інтегрується у світовий ринок.

 

1.3.Затвердження ДЦП ОПК 2021

Не дивлячись на це 25 травня 2017 року Уряд затвердив Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України 2021 [5]. Це було названо визначальним кроком для української оборонної промисловості, адже вона отримала комплексний план проведення системної реформи на найближчі п’ять років:

«Імплементація положень Програми торкнеться всіх складових процесу управління оборонно-промисловим комплексом – від інституційного та нормативно-правового забезпечення до розвитку міжнародного співробітництва та експортного потенціалу.

В рамках Програми передбачається реалізувати заходи, спрямовані на забезпечення фінансового оздоровлення підприємств, інтеграцію науки та виробництва, спрощення процедур моніторингу та аналізу завдяки автоматизації управлінських процесів. В планах на найближчий рік – декілька пілотних проектів, що дозволять оцінити можливості українського ОПК адаптуватися до міжнародних норм і процедур, зокрема, таких, що діють в країнах НАТО.

Крім того, Програма містить заходи зі створення та оновлення виробничих потужностей підприємств ОПК за галузевим принципом, що дозволяє впроваджувати державні галузеві програми, такі як Державна цільова програма створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії, прийнята Урядом у березні цього року.»

 

2. Оголошення тендеру Концерном на закупівлю консультативних послуг для реформування

2.1.Оголошення конкурентного діалогу

10 листопада 2017 року тендерним комітетом ДК «Укроборонпром» було прийнято рішення про закупівлю послуг пов’язаних зі стратегічним розвитком.

Закупівля проводиться за процедурою «конкурентний діалог». Застосування такої процедури означає

Процедура «Конкурентний діалог» призначена для переговорів із постачальниками до остаточного визначення умов тендеру і потрібна у складних закупівлях, де замовник не завжди точно знає, як оптимально вирішити завдання [6].

 

Довідково:

Відповідно до п.1 ст.33 Закону України «Про публічні закупівлі» [7] процедура конкурентний діалог може бути застосовано замовником за таких умов:

замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками;

предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів.

 

2.2.Аналіз документації

Варто зазначити, що інформація про тендер [8] з’явилась на сайті закупіаель 13 листопада 2017 – станом на сьогодні Концерн відміняв та поновлював проведення закупівлі, неодноразово змінював технічне завдання, тендерні умови та дату подачі пропозицій від учасників, що виглядає непрофесійно.

 

Аналіз тендерної документації [9] та умов проведення тендеру на закупівлю послуг стратегічного, операційного, технологічного, фінансового, юридичного огляду та діагностики (дьюділідженс) діяльності ДК «Укроборонпром» та його учасників, вдосконалення розробленої стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації концерну, підпорядкованих підприємств та товариств, та супроводу практичного впровадження розроблених спеціалістами рекомендацій свідчить про наявність в ній суперечливих положень та вимог:

 

 

З технічного завдання зникло впровадження стандартів корпоративного  управління ОЄСР для державних підприємств, як це передбачалось від початку організації тендеру;

 

Тендер націлений на стратегічний консалтинг:

стратегічний консалтинг не можливий без належного аудиту (в першу чергу фінансового та юридичного).
стратегічний консалтинг має загрозу бути проведеним без прив’язки до існуючих стратегічних планових документів т.я.:

Не існує загальної Стратегії ОПК України
Існує Програма ОПК 2021, до якої консультанти можуть не отримати доступ через гриф секретності.

 

Виникають питання по кваліфікаційним вимогам:

Необхідно багато часу та зусиль щоб зібрати те, що вимагає Концерн, наприклад:

П.3.2. « … Успішно реалізованим проектом вважається проект, у результаті якого ринкова доля виробника ОПК збільшилась принаймні на 5% (п'ять відсотків), але не менше як на 1 (один) відсотковий пункт і не менше як на 10 (десять) мільйонів доларів США на рік…»
П.3.3.   «…Успішно реалізованим проектом вважається проект, у результаті якого сумарне зниження CoGS та SGA релевантної продукції становило не менше 3% (трьох відсотків), а загальний ефект економії на виробництві продукції – не менше 5 (п'яти) мільйонів доларів США/рік….».

Існує проблема з обґрунтуванням таких показників. Наприклад, для надання обґрунтування щодо збільшення долі ринку потребує додаткової інформації від замовника – яка географія, який продукт, який період, як провести зв'язок між проектом консультанта та успіхом реалізації проекту і т.д.?

Виконання вимог по наявності працівників, що є випускниками МВА викликають додаткові запитання – наприклад, чи необхідно, щоб такі працівники (певна кількість) були залучені саме в даному проекті?

Важливе питання виникає щодо підходу до калькуляції вартості:

Якщо зусилля консультанта будуть направлені на 50-60 підприємств Концерну, то як розрахувати вартість необхідних ресурсів для кожного підприємств? Одним з варіантів рішення в цьому випадку було б надання з боку замовника інформації щодо кількості необхідних спеціалістів (людино/години, їх кваліфікація), які Замовник хоче залучити для кожного підприємства. Інакше великий ризик помилки здійснення помилки при калькуляції тендерної пропозиції, демпінгу та неправильного вибору.

Концерн в теперішньому стані не має і не може виступати замовником як окремо послуг огляду та діагностики, так і всієї реформи в цілому. Саме Уряд має виступати замовником та координаторам такої реформи, а Концерн на рівні з підприємствами інших галузей, має бути повністю підпорядкований Кабінету Міністрів,  та залишатись вільним від будь-яких намагань використовувати Концерн як інструмент політичного впливу та джерело незаконного збагачення. Відповідальною за результати впровадження реформи повинна стати незалежна та професійна наглядова рада Концерну.

 

 

[1] https://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/24/7133228/

[2] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/19-2016-%D1%80/paran9#n9

[3] http://img.pravda.com/images/doc/8/6/865ac5b-slide-polityka-original.jpg

[4] http://ukroboronprom.com.ua/uk/reforms

[5] http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=250010686&ca...

[6] https://evo.company/ua/prozorro-zapustil-konkurentnyiy-dialog-dlya/

[7] http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print

[8] https://prozorro.gov.ua/en/tender/UA-2017-12-20-003453-c

[9] https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-13-001735-c